Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

ΣΤΟΧΟΣ: ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ

Όλες οι δραστηριότητές μας είναι παιδοκεντρικές, βιωματικές και ανακαλυπτικές . Το παιδί μαθαίνε να χρησιμοποιεί την φαντασία του και την δική του σκέψη ώστε να επιλύει προβλήματα, αποκτά αυτοπεποίθηση και ..μαθαίνει πώς να μαθαίνει. Στον παιδικό μας σταθμό χρησιμοποιείται παράλληλα και η μέθοδος project , κατά την οποία τα παιδιά ασχολούνται με διάφορα θέματα  όπως εποχές και ζώα , των οποίων η διάρκεια ποικίλλει ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών.